Sztabka Srebra

Złoto

PLN

Srebro

PLN
Shop

Polityka prywatności

Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych w sklepie internetowym https://sztabkasrebra.pl/ jest DIKOM Dominik Gędzik. z siedzibą w Polsce (adres siedziby i adres do doręczeń) ul. Pieszkowska 2, 25-601 Kielce,  NIP 657 143 40 31 adres poczty elektronicznej dkom1@interia.pl.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych, jeśli Klient wyrazi na to zgodę.
  3. Sklep internetowy https://sztabkasrebra.pl/  gwarantuje poufność i ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
  4. Osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Klienta, mają prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient przyjmuje do wiadomości, że dokonanie płatności za Towary za pośrednictwem usług płatności elektronicznych może wymagać przekazania przez niego danych osobowych, co regulowane będzie postanowieniami regulaminu agenta rozliczeniowego.
  5. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Dane osobowe Klienta są poufne i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom.
  6. W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych Klienta, należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail dkom1@interia.pl lub telefonicznie pod numerem +48 604 053 113.
  7. Sklep internetowy https://sztabkasrebra.pl/  zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Sklepu, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników.
Image Newletter

REGISTER

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do wspierania Państwa doświadczeń na tej stronie, do zarządzania dostępem do Państwa konta oraz do innych celów opisanych w naszym dokumencie. privacy policy.